Bijzondere manoeuvres in getrapte motorexamen A2

19-12-14 | Annuleringsmogelijkheid praktijkexamen verruimd

Het CBR verruimt de mogelijkheid om een gereserveerd praktijkexamen te annuleren als je geen examen kunt doen vanwege ziekte, het overlijden van een naaste of detachering als militair. Mocht je rijschool dit examen niet kunnen wisselen met een andere kandidaat, dan is het vanaf nu mogelijk het examen kosteloos te laten vervallen. In dat geval dien je – in overleg met je rijschool – het formulier ‘Terugvragen examengeld praktijkexamen’ in. Hierbij voeg je een bewijs van verhindering, zoals vermeld op het formulier.

Als je annuleringsverzoek voldoet aan de eisen, neemt het CBR het gereserveerde examen terug. Hierdoor kan je rijschool een nieuw examen voor jou inplannen. Dat laatste vervalt als het annuleringsverzoek op of na de examendatum binnenkomt. Als dan wordt besloten dat je verzoek voldoet aan de eisen, wordt het examengeld teruggestort naar de rijschool met aftrek van de administratiekosten.

Het voorgaande geldt niet voor CCV-praktijkexamens. Hier zijn andere voorwaarden van toepassing.

Source: CBR

Identiteitscontrole bij praktijkexamens geïntensiveerd

22-12-14 | Identiteitscontrole bij praktijkexamens geïntensiveerd

In de bestrijding van fraude intensiveert het CBR de controle op de identiteitsbewijzen bij de praktijkexamenkandidaten. Hiervoor wordt vanaf maandag 5 januari dagelijks een retrocheckapparaat ingezet op alle praktijkexamencentra. Met dat apparaat gaan de examinatoren steekproefsgewijs controles uitvoeren.

Source: CBR