Examen en certificaat KCA vanaf 1 juli 2015

16-01-15 | Examen en certificaat KCA vanaf 1 juli 2015

De Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004 wijzigt per 1 juli 2015.
Vanaf die datum is het examen KCA niet meer opgenomen in de regeling en stopt CCV met de afname van dit examen.

In de nieuwe regeling staat dat de begeleider aanvullend op zijn geldig
ADR-certificaat, moet beschikken over een gerichte opleiding en instructie voor het op een veilige manier inzamelen, indelen in klassen en vervoeren van huishoudelijk gevaarlijk afval. De opleiding moet ook tot doel hebben de begeleider bewust te maken van de veilige handelings- en noodprocedures.

Vooruitlopend op de aanpassing van de regeling, is het voor certificaathouders vanaf 1 januari 2015 niet meer nodig het KCA-certificaat te verlengen. ILT zal vanaf deze datum m.b.t. het inzamelen van huishoudelijk gevaarlijk afval, bij begeleiders niet meer handhaven op het in het bezit hebben van een geldig KCA-certificaat.

Source: CBR