Identiteitscontrole bij praktijkexamens geïntensiveerd

22-12-14 | Identiteitscontrole bij praktijkexamens geïntensiveerd

In de bestrijding van fraude intensiveert het CBR de controle op de identiteitsbewijzen bij de praktijkexamenkandidaten. Hiervoor wordt vanaf maandag 5 januari dagelijks een retrocheckapparaat ingezet op alle praktijkexamencentra. Met dat apparaat gaan de examinatoren steekproefsgewijs controles uitvoeren.

Source: CBR