Theorie

Een rijopleiding begint met een goede theorieopleiding. Goede theorieles is de basis voor uw rijbewijs.

Teveel leerlingen wachten met het leren en het behalen van hun theoriecertificaat tot het moment dat ze bijna klaar zijn om praktijkexamen te doen. Om zover te komen, hebben ze al een flink aantal rijlessen moeten nemen. Mensen die op die manier te werk gaan hebben meer lessen gehad dan eigenlijk nodig was.

Goede theorieles is de basis voor uw rijbewijs
Dat betekent dus dat u ervoor moet zorgen dat u op het moment dat u begint met praktijklessen, de theorieregels al goed beheerst. Daarom is het verstandig al op tijd te beginnen met theorielessen.

Deze lessen zijn er niet alleen om de regels te leren, die in een theorieboek staan, maar vooral, om u te leren wat u met deze regels moet doen, hoe u deze regels in de praktijk moet toepassen en ook hoe u deze regels i.v.m. het examen moet lezen.

Een goede beheersing van de theorie voorkomt aarzeling in het verkeer, bevordert een snellere reactie op bepaalde verkeerssituatie en is dus noodzakelijk.

Gebleken is dat mensen met een goede theoretische kennis aan het begin van hun praktijkopleiding, uiteindelijk minder rijlessen nodig hebben. Dit is natuurlijk logisch te verklaren.
Wanneer u de regels immers niet kent, moet de rij instructeur tijdens uw praktijklessen, theorieles gaan geven. Dat kost tijd, dus extra rijlessen, dus extra geld. Autorijschool Imran geeft iedere week theorielessen voor de personenauto. Er worden regelmatig spoedcursussen gegeven.

Het is natuurlijk niet verplicht theorielessen te volgen bij een rijschool.

Zorg echter wel dat u op tijd de regels kent die u in de praktijk weer moet toepassen.